กิจกรรมลงแขกลงคลองเมืองแม่กลองสะอาดตามแนวประชารัฐและติดตามการใช้ประโยชน์ถังขยะเปียกลดโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ จัดกิจกรรมลงแขกลงคลองเมืองแม่กลองสะอาด ตามแนวประชารัฐและติดตามการใช้ประโยชน์ถังขยะเปียกลดโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566 ณ บริเวณพื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลโรงหีบ เวลา 08.30 น. เพื่อกำจัดผักตบชวาและวัชพืช รวมทั้งจัดเก็บขยะมูลฝอย ในแหล่งน้ำสาธารณะ และสิ่งกีดขวางทางน้ำ บริเวณแม่น้ำลำคลอง ถนน และปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม ในเขตพื้นที่ตำบลโรงหีบและตำบลบางกุ้ง อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ประจำปีงบประมาณ2566

องค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ จัดโคงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมตามพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเกิดความตื่นตัวตระหนักต่อการดูแลสุขภาพตนเอง และทราบปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดภาวะเจ็บป่วย ในอนาคตของตนเองและครอบครัวนำไปสู่การปรับเปลี่ยนและหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงโดยตรวจคัดกรองและประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพของประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี อีกทั้งเป็นการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนใส่ใจดูแลสุขภาพตนเองมากขึ้น

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ พ.ศ.2565

โดยมาตรา 10 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 บัญญัติให้บรรดาคำขออนุญาตหรือการติดต่อใดๆ ที่ประชาชนส่งหรือมีถึงหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่หน่วยงานของรัฐประกาศกำหนดให้ถือว่าหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นได้รับตามวันเวลาที่คำขออนุญาตหรือการติดต่อนั้นเข้าสู่ระบบสมควรกำหนดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนใช้ในการยื่นคำขอหรือติดต่อองคืการบริหารส่วนตำบลโรงหีบ โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์

ตามมาตรา 16 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 บัญญัติว่าในกรณีที่มีกฎหมาย กฎ มติ หรือสั่งกำหนดให้การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นหนังสือ หรือเป็นเอกสาร ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้จัดทำโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ตามระบบที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐกำหนดแล้ว ให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้ดำเนินการโดยชอบด้วยกฎหมาย มติ หรือคำสั่งนั้นแล้ว สมควรกำหนดระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว เพื่อเพิ่มปรพสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

โครงการหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ประจำปีงบประมาณ 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ ได้กำหนดจัดโครงการหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ประจำปี 2566 ในวันที่ 7 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ ให้ประชาชนพึ่งพิงตนเองอย่างยั่งยืนในด้านสาธารณสุข โดยโครงการนี้จะคัดเลือกคนในหมู่บ้านให้ได้รับการฝึกอบรม การรักษาพยาบาลเบื้องต้น  เพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนในหมู่บ้านได้อย่างถูกวิธี

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 1 จาก 20

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

พยากรณ์อากาศสมุทรสงครามวันนี้

 

คุณพึงพอใจอบต.โรงหีบ ด้านใด

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้86
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้78
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้521
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1666
mod_vvisit_counterเดือนนี้3564
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว3205
mod_vvisit_counterทั้งหมด143423

We have: 8 guests online
ไอพีคุณคือ: 18.232.179.37
วันนี้: ก.ย. 21, 2023QR Code
อบต.โรงหีบ

ลิขสิทธิ์ © 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3470-2840