ประมวลภาพกิจกรรม"โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมสำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้

วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 องค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพ คณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกองช่าง นักพัฒนาชุมชน พนักงาน เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ลงพื้นที่มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่และเด็ก สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง จำนวน 44 ราย

ประมวลภาพกิจกรรมการประชุมเพื่อหารือแนวทางการการบริหารธนาคารขยะ

องค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ จัดประชุมเพื่อหารือแนวทางการบริหาขยะ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ 

ประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ

องค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2567 ในวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ

ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2567

ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2567

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำปีการศึกษา 2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 ผู้เรียนเกิดระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 - 16 พฤษภาคม 2565 

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

พยากรณ์อากาศสมุทรสงครามวันนี้

 

คุณพึงพอใจอบต.โรงหีบ ด้านใดQR Code
อบต.โรงหีบ

ลิขสิทธิ์ © 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3470-2840