ประมวลภาพกิจกรรมถังขยะเปียกลดโลกร้อน ประจำปี พ.ศ.2566

ประมวลภาพสมาชิกในครัวเรือนคู่กับถังขยะเปียกลดโลกร้อน

สื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) สายพันธ์ JN.1

1.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนระมัดระวัง และป้องกันการระบาดของโรค หลังเทศกาลปีใหม่ ขอให้เฝ้าระวังสังเกตอาการตัวเองอย่างน้อย 7 วัน 

2. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ประจำปี

3.สวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่สาธารณะ โดยเฉพาะเมื่อร่วมกิจกรรมหรือไปสถานที่ที่มีผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัวเรื้อรัง จำนวนมาก

4.ให้ตรวจ ATK เมื่อป่วยหรือมีอาการทางเดินหายใจ ไข้ ไอ เจ็บคอ หากผลเป็นบวกให้รีบพบแพทย์

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการขออนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสงคราม ขอประชาสัมพันธ์ร้านค้าที่เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตขาย สุรา ยาสูบ และไพ่ รายเดิมที่ต้องการขายต่อเนื่องจากที่ได้รับอนุญาต ณ สถานประกอบการเดิม ให้ดำเนินการขอต่อใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตจะหมดอายุ ซึ่งสามารถยื่นขอต่อใบอนุญาตล่วงหน้าได่ก่อนใบอนุญาตหมดอายุ 90 วัน ในหลายช่องทาง หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสงคราม หมายเลขโทรศัพท์ 0-3471-6277 ต่อ 776022 , 776025

ประมวลภาพกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2567 องคืการบริหารส่วนตำบลโรงหีบ ได้กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ มีการเล่นเกมส์ของเด็กๆทุกช่วงวัย การแสดงบนเวทีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ จับฉลากมอบของขวัญให้กับเด้กๆทุกคนที่มาร่วมงาน โดยนายบุญยิ่ง เล็กสาคร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 พร้อมอ่านสารของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ให้ทุกคนได้รับทราบ 

กิจกรรมลงแขกลงคลองเมืองแม่กลองสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ จัดกิจกรรมลงแขกลงคลองเมืองแม่กลองสะอาด ตามแนวประชารัฐและติดตามการใช้ประโยชน์ถังขยะเปียกลดโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ บริเวณพื้นที่หมู่ที่ 5 ตำบลบางกุ้ง  เวลา 08.30 น

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

พยากรณ์อากาศสมุทรสงครามวันนี้

 

คุณพึงพอใจอบต.โรงหีบ ด้านใดQR Code
อบต.โรงหีบ

ลิขสิทธิ์ © 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3470-2840