ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 2569

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 ตามมาตรา 35 มาตรา 36 และมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ สมัยสามัญ ประจำปี 2567

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ สมัยสามัญ ประจำปี 2567 มีมติกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี 2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ เป็นสีสมัย ดังนี้ สมัยที่ 1 มีกำหนด 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 กุมภาพันธ์ 2567 สมัยที่ 2 มีกำหนด 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 พฤษภาคม 2567 สมัยที่ 3 มีกำหนด 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 11 - 15 สิงหาคม 2567 สมัยที่ 4 มีกำหนด 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 11 - 25 ธันวาคม 2567 และเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกประจำปี 2568 ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 กุมภาพันธ์ 2568 มีกำหนด 15 วัน 

ประมวลภาพกิจกรรม"โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมสำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้

วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 องค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพ คณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกองช่าง นักพัฒนาชุมชน พนักงาน เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ลงพื้นที่มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่และเด็ก สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง จำนวน 44 ราย

ประมวลภาพกิจกรรมการประชุมเพื่อหารือแนวทางการการบริหารธนาคารขยะ

องค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ จัดประชุมเพื่อหารือแนวทางการบริหาขยะ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ 

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

พยากรณ์อากาศสมุทรสงครามวันนี้

 

คุณพึงพอใจอบต.โรงหีบ ด้านใดQR Code
อบต.โรงหีบ

ลิขสิทธิ์ © 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3470-2840