โครงการหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ประจำปีงบประมาณ 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ ได้กำหนดจัดโครงการหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ประจำปี 2566 ในวันที่ 7 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ ให้ประชาชนพึ่งพิงตนเองอย่างยั่งยืนในด้านสาธารณสุข โดยโครงการนี้จะคัดเลือกคนในหมู่บ้านให้ได้รับการฝึกอบรม การรักษาพยาบาลเบื้องต้น  เพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนในหมู่บ้านได้อย่างถูกวิธี

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one ประจำปีงบประมาณ2566

องค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ ได้กำหนดจัดโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 6 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 3 ตำแหน่ง ซึ่งได้ดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านเกณฑ์ เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ โดยแต่งกายชุดสุภาพ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ทั้งนี้ ให้ผู้มีชื่อดังกล่าวเข้ารับการประเมินสมรรถนะด้านความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก), ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) ในวันที่ 28 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ โดยแต่งกายชุดสุภาพ ผู้เข้าห้องสอบเกิน 15 นาที ไม่มีสิทธิเข้าห้องสอบ

ขอแก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา กำหนดวันรับสมัคร ระหว่างวันที่ 10-23 สิงหาคม 2566 นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ ขอแก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

พยากรณ์อากาศสมุทรสงครามวันนี้

 

คุณพึงพอใจอบต.โรงหีบ ด้านใดQR Code
อบต.โรงหีบ

ลิขสิทธิ์ © 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3470-2840