ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างขององค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ  เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างขององค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ  

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.2562

ประกาศองค์การบริหาร่สวนตำบลโรงหีบ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2562

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2562

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2560

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2560 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (กรณีว่างปลดล็อค)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (กรณีว่างปลดล็อค) 

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

พยากรณ์อากาศสมุทรสงครามวันนี้

 

คุณพึงพอใจอบต.โรงหีบ ด้านใดQR Code
อบต.โรงหีบ

ลิขสิทธิ์ © 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3470-2840