บุคลากรกองคลัง อบต.โรงหีบ


 
 
 
 
 
 
นายกฤษฎา  ศรีมาลัย
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงานรักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

 


นายกฤษฎา  ศรีมาลัย
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 

- ว่าง -
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นายชิตพล  ลีชัยอุดมเลิศธนทรัพย์ 
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวปรางทิพย์  สระแก้ว
ผู้ข่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 

นางสาวณัฐชยา  รัตนศรีศุภกานต์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงิน

น.ส.ณัฐวิภา  คำป้อม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 

นางสาวสุภาภรณ์  ขวัญคุ้ม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 

alt

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

พยากรณ์อากาศสมุทรสงครามวันนี้

 QR Code
อบต.โรงหีบ

ลิขสิทธิ์ © 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3470-2840