บุคลากรสำนักปลัด อบต.โรงหีบนางภรภัทร  ปานเนือง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการรักษาราชการแทน 
หัวหน้าสำนักปลัดอบต.


น.ส.อาภรณ์  กาญจนสันติศักดิ์
นักทรัพยากรบุคคล
 

น.ส.ปุญชรัสมิ์ สุทธิประเสริฐ
นักจัดการงานทั่วไป

น.ส.สิธยา ศรีวงษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
   

นางภรภัทร  ปานเนือง
นักพัฒนาชุมชน

-นายชาตรี เหนือกฤษสกุล-
นิติกรชำนาญการ
 
-นางวันทนา  สว่างงาม-
เจ้าพนักงานธุรการนางวิยดา  พูลสวัสดิ์
นักพัฒนาชุมชน (ลูกจ้างประจำ)
 

นายอภิรัตน์   เปี่ยมศักดิ์ศิริกุล
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

น.ส.สุนิษา พุกพิบูลย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
   

นายสุธน  คงประชา
พนักงานขับรถ

นายคงศักดิ์  ตรีสุวรรณ
นักการ

alt


 

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

พยากรณ์อากาศสมุทรสงครามวันนี้

 QR Code
อบต.โรงหีบ

ลิขสิทธิ์ © 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3470-2840