หัวหน้าส่วนราชการ อบต.โรงหีบ-นายชาญชัย  ผาแสนเถิน-
ผู้อำนวยการกองช่างรักษาราชการแทนปลัดอบต.โรงหีบ
092-2640881


-ว่าง-
รองปลัดอบต.โรงหีบ
-


-นางภรภัทร  ปานเนือง-
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดอบต.โรงหีบ
087-5062992
 

-นายกฤษฎา  ศรีมาลัย-
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ กองคลัง
099-3287816

นายชาญชัย  ผาแสนเถิน
ผู้อำนวยการกองช่าง
034 -702840
 

นางสาวปุญชรัสมิ์  สุทธิประเสริฐ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
(รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ)
081-9953877

-นางสาวอาภรณ์  กาญจนสันติศักดิ์-
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
089-1747937


alt


Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

พยากรณ์อากาศสมุทรสงครามวันนี้

 QR Code
อบต.โรงหีบ

ลิขสิทธิ์ © 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3470-2840