สภาพทางสังคม อบต.โรงหีบ

การศึกษา
       โรงเรียนมัธยมศึกษาจำนวน  1  แห่ง คือ

         โรงเรียนสกลวิสุทธิ์

       โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน  2  แห่ง คือ
         โรงเรียนวัดเกตการาม

         โรงเรียนวัดตรีจินดาวัฒนาราม

       ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน  2  แห่ง คือ
         โรงเรียนวัดเกตการาม

         โรงเรียนวัดตรีจินดาวัฒนาราม

       ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน  16  แห่ง

       หอกระจายข่าว จำนวน  12  แห่ง

       เสียงตามสาย จำนวน  1  แห่ง

สาธารณสุข
       โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล จำนวน  2  แห่ง คือ
         โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลโรงหีบ

         โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบางกุ้ง

วัด 8  แห่ง

       วัดบางกล้วย หมู่ที่  4  ตำบลโรงหีบ
       วัดเกตการาม หมู่ที่  3  ตำบลโรงหีบ
       วัดปรกราษฎรรังสฤษฎ์ หมู่ที่  2  ตำบลโรงหีบ
       วัดกลางเหนือ หมู่ที่  2  ตำบลบางกุ้ง
       วัดตรีจินดาวัฒนาราม หมู่ที่  2  ตำบลบางกุ้ง
       วัดบางกุ้ง หมู่ที่  4  ตำบลบางกุ้ง
       วัดอมรเทพ หมู่ที่  5  ตำบลบางกุ้ง
       วัดโบสถ์ หมู่ที่  5  ตำบลบางกุ้ง

ศาลเจ้า  1  แห่ง
       ศาลเจ้าไทเพ็งอ้วง  หมู่ที่  5  ตำบลบางกุ้ง

 

 

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

พยากรณ์อากาศสมุทรสงครามวันนี้

 QR Code
อบต.โรงหีบ

ลิขสิทธิ์ © 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3470-2840