โครงสร้างพื้นฐาน อบต.โรงหีบ

การประปา
       จำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำ    จำนวน 1,288  ครัวเรือน

ไฟฟ้า
       จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า  จำนวน 1,288  ครัวเรือน

ถนน
       ถนนลูกรังหินคลุก           จำนวน  10  สาย

       ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จำนวน  20  สาย

 

 

 

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

พยากรณ์อากาศสมุทรสงครามวันนี้

 QR Code
อบต.โรงหีบ

ลิขสิทธิ์ © 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3470-2840