สภาพทั่วไป อบต.โรงหีบ

ที่ตั้ง
     องค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ ตั้งอยู่เลขที่ 75 หมู่ที่ 2 ตำบลโรงหีบ  อำเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม  ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอบางคนทีไปทางทิศตะวันออกประมาณ 7.2  กิโลเมตร  รับผิดชอบดูแลตำบลโรงหีบและตำบลบางกุ้ง ซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ทิศตะวันตกของอำเภอบางคนที และแม่น้ำแม่กลองห่างจากที่ว่าการอำเภอบางคนที ระยะทาง 3 กิโลเมตร

เนื้อที่
     ตำบลโรงหีบ มีเนื้อที่โดยประมาณ 3,181 ไร่ หรือ 5.09 ตารางกิโลเมตร

     ตำบลบางกุ้ง มีเนื้อที่โดยประมาณ 2,043 ไร่ หรือ 3.25 ตารางกิโลเมตร

          รวม 5,224 ไร่ หรือ 8.34 ตารางกิโลเมตร

อาณาเขต

       ทิศเหนือ ติดต่อ ตำบลบางยี่รงค์
       ทิศตะวันตก ติดต่อ ตำบลบางสะแก
       ทิศตะวันออก ติดต่อ แม่น้ำแม่กลอง
       ทิศใต้ ติดต่อ ตำบลแควอ้อม

ภูมิประเทศ
     เป็นพื้นที่ราบลุ่มมีแม่น้ำลำคลองกระจายทั่วพื้นที่เหมาะแก่การเกษตรกรรม  เนื่องจากมีความชุ่มชื้นอยู่เสมอ

เขตการปกครอง
     องค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  16 หมู่บ้าน

จำนวนประชากร
     ประชากรทั้งสิ้น  3,752  คน แยกเป็นเพศชาย  1,809  คน   เพศหญิง  1,943  คน

     มีความหนาแน่นต่อพื้นที่เฉลี่ย  449.88  คน / ตารางกิโลเมตร

     จำนวนครัวเรือน  ทั้งสิ้น  1,288  ครัวเรือน     

 

 

 

 

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

พยากรณ์อากาศสมุทรสงครามวันนี้

 QR Code
อบต.โรงหีบ

ลิขสิทธิ์ © 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3470-2840