ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างขององค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ

   ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม มีความประสงค์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569 จำนวน 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา ดังนี้

1.ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ  จำนวน 1 อัตรา       

2.ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ  จำนวน 1 อัตรา       

3.ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน  จำนวน 1 อัตรา       

4. ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน  จำนวน 1 อัตรา       

5. ตำแหน่งนายช่างโยธา ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน  จำนวน 1 อัตรา

สนใจติดต่องานการเจ้าหน้าที่ อบต.โรงหีบ โทรศัพท์ 034 -702840 ต่อ งานการเจ้าหน้าที่

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

พยากรณ์อากาศสมุทรสงครามวันนี้

 QR Code
อบต.โรงหีบ

ลิขสิทธิ์ © 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3470-2840