การตอบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอก

        องค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบขอเชิญชวนบุคคลภายในหน่วยงาน และ บุคคลภายนอกหน่วยงานผู้มาขอรับบริการ ตอบแบบการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  IIT และ แบบการรับรู้ของผุ้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  EIT โดยการแสกน QR code ขององค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ ด้านล่าว

 

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

พยากรณ์อากาศสมุทรสงครามวันนี้

 QR Code
อบต.โรงหีบ

ลิขสิทธิ์ © 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3470-2840