รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565 โดยแยกตามแผนงานการจัดซื้อจัดจ้าง แยกตามงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง และงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ตามเอกสารแนบท้าย

ปัญหา/อุปสรรค

1.งบประมาณมีน้อย

2.โครงการด้านสาธารณูปโภคไม่ได้ดำเนินการ

3.บุคลากรในงานที่เกี่ยวข้องขอลาออก /ขอย้าย บ่อย

4.บุคลากรไม่มีความชำนาญในงานการเงิน

5.การเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า

6.การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ตรงประเภท ไม่ตรงหมวด

7.บางหน่วยงานไม่มีการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ข้อเสนอแนะ

1.มีการจัดสอบเพื่อเลือกสรรและสรรหาบุคคลให้ตรงกับตำแหน่ง หน้าที่งาน

2.มีการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในสาขาวิชาชีพ

3.เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เร็วขึ้น

4.ให้เบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

เอกสารสรุปขอจัดซื้อจัดจ้าง

Attachments:
Download this file (สรุปรายงานขอจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565.pdf (1).pdf)สรุปรายงานขอจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565.pdf (1).pdf[ ]66 Kb
Download this file (สรุปรายงานขอจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565.pdf (10).pdf)สรุปรายงานขอจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565.pdf (10).pdf[ ]67 Kb
Download this file (สรุปรายงานขอจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565.pdf (11).pdf)สรุปรายงานขอจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565.pdf (11).pdf[ ]62 Kb
Download this file (สรุปรายงานขอจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565.pdf (12).pdf)สรุปรายงานขอจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565.pdf (12).pdf[ ]81 Kb
Download this file (สรุปรายงานขอจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565.pdf (2).pdf)สรุปรายงานขอจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565.pdf (2).pdf[ ]67 Kb
Download this file (สรุปรายงานขอจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565.pdf (3).pdf)สรุปรายงานขอจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565.pdf (3).pdf[ ]66 Kb
Download this file (สรุปรายงานขอจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565.pdf (4).pdf)สรุปรายงานขอจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565.pdf (4).pdf[ ]65 Kb
Download this file (สรุปรายงานขอจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565.pdf (5).pdf)สรุปรายงานขอจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565.pdf (5).pdf[ ]65 Kb
Download this file (สรุปรายงานขอจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565.pdf (6).pdf)สรุปรายงานขอจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565.pdf (6).pdf[ ]63 Kb
Download this file (สรุปรายงานขอจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565.pdf (7).pdf)สรุปรายงานขอจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565.pdf (7).pdf[ ]65 Kb
Download this file (สรุปรายงานขอจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565.pdf (8).pdf)สรุปรายงานขอจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565.pdf (8).pdf[ ]65 Kb
Download this file (สรุปรายงานขอจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565.pdf (9).pdf)สรุปรายงานขอจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565.pdf (9).pdf[ ]66 Kb
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

พยากรณ์อากาศสมุทรสงครามวันนี้

 QR Code
อบต.โรงหีบ

ลิขสิทธิ์ © 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3470-2840