ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการประเมินเพื่อสรรหาและลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

        องค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถะ เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ และ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ รายละเอียดแนบท้าย

         ทั้งนี้ ให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวเข้ารับการประเมินสมรรถะด้านความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และภาคความเหมาะสมกับตแหน่ง (ภาค ค.)                        ในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 -16.30 น.  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โดยการแต่งกายชุดสุภาพ และผู้เข้าสอบเข้าสอบช้าเกิน 15 นาที จะไม่มีสิทธิเข้าสอบ

        เอกสารแนบท้ายประกาศดังกล่าว

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

พยากรณ์อากาศสมุทรสงครามวันนี้

 QR Code
อบต.โรงหีบ

ลิขสิทธิ์ © 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3470-2840