สื่อประชาสัมพันธ์ การป้องกันยาเสพติด

องค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ ขอประชาสัมพันธ์การป้องกันยาเสพติด ....

               ชีวิตจะมีความสุข ... ถ้าคุณหยุดข้องเกี่ยว ยาเสพติด...