การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 - 2570) ครั้งที่ 1 พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ ขอประกาศ แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 ตามรายละเอียดแนบดังกล่าว

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 เพื่อใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นในการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ถึง ปี 2570 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567 ประกาศใช้ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณของสำนักปลัด ไตรมาสที่ 1-4 ประจำปีงบประมาณ 2567

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 ไปแล้วนั้น เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน หน่วยงานต่างๆจึงได้จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2567 ไตรมาสที่ 1-4 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - วันที่ 30 กันยายน 2567 ) ตามแผนงานต่างเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ วิสามัญที่1 ประจำปี 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบจัดประชุมสภาวิสามัญที่ 1 ประจำปี 2566 ในวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566         เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ 

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

พยากรณ์อากาศสมุทรสงครามวันนี้

 

คุณพึงพอใจอบต.โรงหีบ ด้านใดQR Code
อบต.โรงหีบ

ลิขสิทธิ์ © 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3470-2840